Bejelentkezés

A bejelentkezés facebook vagy gmail felhasználói adatokkal is lehetséges.Facebook

Keresés

Szavazás

A Táskaszentelést nagyon pozitív élményként élték meg a részt vevő gyerekek és szülök. Kérdésünk ezzel kapcsolatos: Ön szerint szükség van-e több olyan egyházi rendezvényre, amely a fiatalabb korosztályt mozgatja meg?

Nagyon szép szertartás volt, sok ilyen kell az elkövetkező időben - 91.3%
Nem hiszem, hogy ezzel kellene foglalkozni, aki akar járjon templomba vagy hittanra - 5%
Erre nincs szükség - 3.8%

Összes szavazat: 80
A szavazás befejeződött: 2014. okt. 09.

Galéria

Banner
FacebookGoogle bookmarkIWIWJP-Bookmark
 • Folyamatosan frissül!

 

2014. 10. 10.

Közlemény! A szavazólapokon Zákányszéken a következő sorrendben szerepelnek a jelöltek: pdf formátumban letölthető

 

2014. 09. 29.

Megjelent a választási különszám. PDF formátumban letölthető az alábbi linken: Letöltés

 

2014.09.16. 

 • Tájékoztató a helyi önkormányzati választásról
 •  
 • Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választását. Változás a mostani önkormányzati voksoláson, hogy míg 2010-ben négy évre választottunk helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket, októberben már öt évre választjuk meg őket. A választással kapcsolatban néhány tudnivalóra az alábbiakban hívom fel a választópolgárok figyelmét.
 •  
 • A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (HVB) három tagját és legalább két póttagot a képviselő-testület a 2014. augusztus 14-i ülésén választotta meg.
  Tagok: Szabó István János, Tanács Imre, Veszelka Krisztina. Póttagok: Dobó László, Börcsök Zoltán.
 • A megbízott tagot a jelölt, illetőleg a lista jogerős nyilvántartásba vételét követően, de legkésőbb 2014. szeptember 26-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a Helyi Választási Iroda vezetőjénél. A bejelentés során meg kell adni a delegált nevét, lakcímét és személyi számát. A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt, illetőleg a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett képviselője vagy az általuk adott írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott személy jogosult, de a meghatalmazással rendelkező képviselő további meghatalmazást is adhat.
 •  
 • A Nemzeti Választási Iroda 2014. augusztus 25-ig értesítő megküldésével tájékoztatta a választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe (pl. lakcímváltozás miatt). Lényeges eltérés az előző szavazásokhoz képest, hogy az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembe vételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi használatban: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.
 •  
 • A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól (2014. augusztus 23.) a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a
 • a) plakát,
 • b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,
 • c) politikai reklám és politikai hirdetés,
 • d) választási gyűlés.
 •  
 • A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.
 •  
 • A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. Plakát a kampányidőszakban – az alábbiakban meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető. Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
 •  
 • Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető.
 •  
 • Az egyéni listás jelöltet és a polgármester jelöltet 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kellett bejelenteni, akiket az ajánlóívek ellenőrzése után a HVB nyilvántartásba vett. A szavazólapon a jelöltek, a választási bizottság által 2014. szeptember 8-án 16 óra után kisorsolt sorrendben szerepelnek, nem alfabetikus (ábécé) sorrendben.
 •  
 • A sorsolás alapján a szavazólapon név szerint az alábbi sorrendben szerepelnek a zákányszéki jelöltek:
 •  
 • Polgármesterjelölt:
 • 1. Matuszka Antal
 •  
 • Képviselőjelöltek:
 • 1. Szondi Annamária 2. Csóti József László 3. Széll-Tanács Tünde 4. Puskás Istvánné 5. Papp László 6. Sas Györgyné 7. Kazi Péter 8. Adamik István
 •  
 • A szavazás napján szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság először megállapítja a választópolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben.
  A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
 • - lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
 • - személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
 •  
 • Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot, a szavazólapokat a választópolgár jelenlétében lebélyegzik, a szavazónak a szavazólapok átvételekor alá kell írnia a névjegyzéket. A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben a választópolgár kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobni. A választópolgár a szavazólapot a szavazóhelyiségből nem viheti ki, az ilyen cselekmény a választási eljárási szabályok megsértésének minősül és választási bizottsági, adott esetben bírósági eljárást von maga után.
 •  
 • A polgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
 • Az egyéni listás (a képviselők) szavazólapján a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható. Zákányszéken a képviselők száma 6 fő lehet. Fontos, amennyiben a választó hatnál több jelöltre szavaz, a szavazólapja érvénytelen lesz. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
 • Ugyanezen alkalommal kerül sor a Csongrád megyei közgyűlés tagjainak megválasztására is. A megyei közgyűlés tagjai választásának szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat. A megyei listák a leadott szavazatok arányában törvényben meghatározott számítási mód alapján jutnak mandátumhoz. Csongrád megyében a közgyűlés 20 főből áll.
 • Bár Zákányszék községben a Nemzeti Választási Bizottság kitűzte a nemzetiségi választást, a nemzetiségek nem éltek jelöltajánlási jogukkal, így helyi nemzetiségi választás Zákányszéken nem lesz. Ettől függetlenül a névjegyzékben magukat nemzetiséginek valló állampolgárok a számukra kijelölt 800. számú szavazókörben a területi és az országos nemzetiségi listára leadhatják szavazatukat (+2 szavazólap).
 •  
 • A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. Zákányszéken a szavazóhelyiségek (az értesítőben megjelölt helyen) a Művelődési Házban vagy a Tornateremben (Sportcsarnokban) lesznek.
 • A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, ezenkívül a polgármesteri hivatalban működő választási irodától személyesen vagy a 62/590-490-es telefonszámon kérhet részletes tájékoztatást.
 •  
  • Gárgyán István jegyző
  • Helyi Választási Iroda vezető 

 

2014.09.12

A HVB határozata a jelöltek sorsolásáról.  (pdf formátumban letölthető)

 

 • 2014.08.18.

 • 2014.08.18.
  • Tisztelt Választópolgárok!
  • Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választását. Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalóra hívom fel a T. Választópolgárok figyelmét.
  • A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (HVB) három tagját és legalább két póttagot a képviselő-testület legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja meg.
  • A választási bizottság (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál.
  • Névjegyzék
  • Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
  • A választópolgár azon településen szerepelhet a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szavazóköri névjegyzékében szerepel. Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék a nemzetiség megnevezését is tartalmazza. A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon, 2014. szeptember 26-ig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
  • Átjelentkezés
  • Lényeges változás az előző szavazásokhoz képest, hogy az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2014. október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
  • A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembe vételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi használatban: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.
  • Mozgóurna
  • Nincs változás a mozgóurna igénylésében. Csak az a választópolgár kérhet mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
  • Jelölt- és listaállítás
  • A Helyi Választási Iroda Vezetőjének a központi névjegyzékben található választópolgárok (2014. augusztus 15-i) adatai alapján 2014. augusztus 18-ig kell megállapítani az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Fontos változás a 4 évvel ezelőtti választáshoz képest, hogy már nincsenek ajánlószelvények (ún. kopogtatócédulák), helyette ajánlóívek vannak, csakúgy, mint a tavaszi választások során. Vagyis jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti.
  • Az egyéni listás jelöltet és a polgármester jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni. A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig vonhatja vissza.
  • A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet ugyancsak 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet szintén a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
  • Az ajánlás az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
   • Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat! Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
    • Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.
    • Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.
    • Nem gyűjthető ajánlás:
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében.
  • Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
  • Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
  • Egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek állított. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek állított.
  • A választási kampány
  • A kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.
   A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható. 2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható.2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet közzétenni. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2014. október 12-én nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2014. október 12-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.
  • Szavazás
  • A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. Zákányszéken a szavazóhelyiségek továbbra is Művelődési Házban és Tornateremben (Sportcsarnokban) lesznek.
  • A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, ezenkívül a polgármesteri hivatalban működő választási irodától személyesen vagy a
   62/590-490-es telefonszámon kérhet részletes tájékoztatást.
   • Gárgyán István jegyző
   • Helyi Választási Iroda vezető

   


 • 2014. 07. 08.
  Ebben az évben kerül sor a helyi önkormányzati választásokra is. Még nem ismert a választás pontos napja, de az alábbiakban előzetesen néhány fontosabb információ olvasható.

 • A választópolgárok számára az önkormányzati választási rendszer teszi lehetővé, hogy lakóhelyükön az a jelölt legyen polgármester vagy a képviselőtestület tagja, akit a legalkalmasabbnak találnak arra, hogy a település és az ott élők érdekeit képviselje. Hazánkban négyévente, az országgyűlési választásokat követően, októberben tartják az önkormányzati választásokat. Az önkormányzati választások időpontját a köztársasági elnök tűzi ki legalább 60 nappal a szavazás előtt úgy, hogy az nem eshet sem ünnep-, sem szabadnapra. Magyarországon 1990 óta hat önkormányzati választásra került sor. Az önkormányzati választásokon szavazhat minden magyar és nem magyar állampolgár, aki legalább 18 éves és bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Magyarországon. Az önkormányzati választás egyfordulós. A választás sikerének nincs érvényességi (hány embernek kell szavazni) és eredményességi feltétele (hány szavazat kell a győzelemhez). Így, ha egy településen csak egy ember megy el szavazni, akkor az a jelölt lesz a polgármester, akire ez az ember a szavazatát leadja, mivel már egy szavazat is elég a győzelemhez. További részletek folyamatosan olvashatóak a Nemzeti Választási Iroda honlapján: http://www.valasztas.hu/

 • A korábbi választások alkalmával megszokott módon az idei önkormányzati választás alkalmával a Kisújságban ingyenesen bemutatkozhatnak azok a képviselő és polgármester jelöltek, akik indulni szeretnének a választáson. A megjelenés feltételeivel kapcsolatosan Börcsök Zoltán nyújt felvilágosítást. Ezen kívül a jelöltek személyesen is bemutatkozhatnak a választás előtti fórumon, amelynek helyéről és idejéről a későbbiekben tájékoztatjuk az érdeklődőket.

 • 2014. 07. 04.
 • Nemzetiségi szavazókör kialakítása Zákányszék község területén
 
Banner